Kad umire stari, rađa se novi Kozmos

Svijet od davnina kroz različite kulture i tradicije čuva ideju o propadanju Kozmosa kojemu je potrebno razaranje i novo stvaranje. Na kraju jednoga ciklusa, a na početku drugoga odvija se čitav niz obreda kojima je cilj obnova Svijeta. Ukoliko se obnova odgađa – svijet propada.

Opširnije